Prawo karne

Prawo karne Stalowa Wola

Kancelaria Adwokacka posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym na wszystkich jego etapach, tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym, reprezentując interesy podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych oraz oskarżycieli posiłkowych. Prawo karne Stalowa Wola z zakresu:
 • przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu,
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstw przeciwko wolności,
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, czci i nietykalności cielesnej,
 • przestępstw przeciwko mieniu,
 • przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
 • przestępstw korupcyjnych,
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przestępstw skarbowych,
 • w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu dla nieletnich.
Prawo karne  – w Kancelarii sporządzamy następujące pisma procesowe:
 • wnioski o ściganie sprawcy przestępstwa wnioskowego,
 • zawiadomienia o popełnionym przestępstwie,
 • repliche orologi
 • zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania,
 • zażalenia na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
 • zażalenia na sposób przeprowadzonego przeszukania,
 • wnioski o uchylenie tymczasowego aresztowania,
 • powództwa cywilne pokrzywdzonego,
 • sporządzanie apelacji i skarga kasacyjnych od wyroków sądowych.
W postępowaniu karnym wykonawczym wnioski o:
 • zatarcie skazania,
 • odroczenie ściągnięcia grzywny,
 • rozłożenie grzywny na raty, umorzenie grzywny,
 • odroczenie kary ograniczenia wolności,
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności,
 • o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego w tzw. wypadkach losowych,
 • udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.