Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Prawnicza świadczy obsługę spraw w ramach szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferując kompleksową obsługę spraw, począwszy od poradnictwa przez zapewnienie reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie:

  • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
  • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,
  • roszczenia w związku ze stosowanym mobbingiem dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy (sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze, pracę w godz. nadliczbowych, ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych),
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
  • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagrodzeń, umów o pracę.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – ubezpieczenia społeczne w zakresie:

  • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych,
  • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń.