Wywłaszczenia

Dynamiczny rozwój dróg krajowych, który możemy bacznie obserwować na przestrzeni ostatnich lat, spowodował, że wywłaszczenie nieruchomości dotyka coraz większą grupę ludzi. Są oni przymusowo pozbawiani lub ograniczani przez starostę prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego. Adwokat Krzysztof Bednarz ze Stalowej Woli świadczy pomoc prawną na rzecz właścicieli nieruchomości, borykających się ze wszczętym postępowaniem o wywłaszczenia Stalowa Wola oraz wspiera Mocodawcę w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania za wywłaszczenie.

Drogi ekspresowe – S74 i S19 wywłaszczenie.
W związku z budową dróg ekspresowych S19 Via Carpatia oraz S74 wywłaszczenie nieruchomości potrzebnych do realizacji inwestycji będzie nieuniknione. Wiele nieruchomości będzie musiało zostać zburzonych, zaś mieszkańcy będą zmuszeni do opuszczenia domostw. Droga S74 Opatów – Nisko ma przebiegać przez 8 gmin w województwie podkarpackim: przez gminę Grębów, Gorzyce, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Pysznica oraz miasto Tarnobrzeg, jak i gminę i miasto Nisko. Wywłaszczenie w Pysznicy, czy wywłaszczenie w Zaleszanach oraz innych miejscowościach może odbywać się jedynie za odszkodowaniem przysługującym osobie wywłaszczonej.

Wywłaszczenia Stalowa Wola – odszkodowanie.
W przypadku otrzymania decyzji o wywłaszczeniu, Konstytucja gwarantuje osobie wywłaszczanej prawo do uzyskania odszkodowania. Odszkodowanie za wywłaszczenie oraz ustalenie jego wysokości zależy od starosty, jednak musi ona odpowiadać wartości nieruchomości wycenianej przez rzeczoznawcę. Niekiedy wartość wywłaszczanej nieruchomości jest niższa niż oczekują tego jej właściciele. W takim wypadku osobie wywłaszczonej przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia (wojewody), w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Wysokość odszkodowania można następnie kwestionować również w ramach postępowania sądowo-administracyjnego, po uprzednim złożeniu odwołania oraz skargi. O to, aby wypłacane odszkodowanie uwzględniało nie tylko rynkową wartość nieruchomości, ale również wydatki poboczne, od wielu lat dba Kancelaria Adwokacka ze Stalowej Woli Krzysztofa Bednarza, której najwyższy poziom obsługi prawnej jest gwarantem skuteczności.