Odszkodowania dla osób internowanych

Adwokat ze Stalowej Woli udziela wsparcia w zakresie odszkodowania dla osób internowanych, dochodząc odszkodowań i zadośćuczynień od Skarbu Państwa za szkody i krzywdy wynikłe z pozbawienia wolności osób w związku z działalnością niepodległościową (AK WiN, Żołnierze Wyklęci) i wykonania decyzji o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego oraz powołaniem do pełnienia czynnej służby wojskowej w okresie 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lutego 1983 r. za działalność za rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Działając w interesie dobra osób represjonowanych Adwokat Krzysztof Bednarz z powodzeniem prowadzi sprawy w imieniu osób represjonowanych za działalność opozycyjną w okresie PRL.