Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka bierze czynny udział w postępowaniach sądowych, reprezentując swoich Klientów w tak ważnej dla nich sferze życiowej jakim jest prawo rodzinne Stalowa Wola – stosunki osobiste i majątkowe związane z założeniem rodziny oraz posiadaniem dzieci. Kancelaria prawna ze względu na wagę spraw, dokłada szczególnych starań w szybkim załatwieniu spraw z dochowaniem szczególnej dyskrecji i zrozumienia oraz uwzględnieniem potrzeb i dobra rodziny, oferując m.in. prowadzenie spraw rodzinnych, w tym doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami powszechnymi.

Prawo rodzinne Stalowa Wola sprawy małżeńskie:

  • sprawy o rozwód/separację (na zgodny wniosek małżonków, bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie, z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, z ustaleniem alimentów, dla osób mieszkających za granicą, uznanie wyroku sądu zagranicznego),
  • sprawy majątkowe (podział majątku dorobkowego, małżeńskie umowy majątkowe/intercyzy.

Prawo rodzinnesprawy między rodzicami a dziećmi:

  • sprawy o alimenty (dochodzenie alimentów na dzieci, podwyższanie/obniżanie alimentów, egzekucja alimentów, umowy alimentacyjne);
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej – ustalenie kontaktów, pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej, zakazanie styczności z dzieckiem, zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka, rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka;
  • sprawy dotyczące pochodzenie dziecka;
  • sprawy z zakresu adopcji, opieki, kurateli.