Wypadki samochodowe

Kancelaria Adwokacka oferuje najwyższy poziom usług związany z dochodzeniem odszkodowań  obejmujących szkody na osobie oraz szkody majątkowe, powstałe m.in. w wyniku wypadków komunikacyjnych na etapie postępowania przed sądowego oraz przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Wypadki samochodowe Stalowa WolaKancelaria prawnicza oferuje m.in. następujące usługi:

 • pomoc prawną w zakresie formułowania roszczeń do ubezpieczycieli;
 • dochodzenie odszkodowań za zniszczone mienie;
 • dochodzenie zadośćuczynień za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne;
 • dochodzenie kosztów leczenia;
 • dochodzenie kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu;
 • dochodzenie ustalenia prawa do renta;
 • dochodzenie odszkodowań dla najbliższych członków rodziny zmarłego w związku z pogorszeniem ich sytuacji materialnej;
 • dochodzenie zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej.

Wypadki samochodowe Stalowa Wola – uzyskanie odszkodowania za uszkodzenia ciała i cierpienia psychiczne jest możliwe, jeżeli powstało między innymi wskutek:

 • wypadków komunikacyjnych;
 • śmierci osoby bliskiej w wypadku;
 • wypadków przy pracy;
 • nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby;
 • wypadków w miejscach publicznych na skutek zaniedbań zarządcy drogi.