Kancelaria Adwokacka Stalowa Wola, Adwokat Krzysztof Bednarz przy Al. Jana Pawła II 13/191, 37-450 Stalowa Wola. Tel. +48 502676550
Krzysztof Bednarz
Wypadki drogowe
Kancelaria Adwokacka
Odszkodowania

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy obsługę spraw w ramach szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferując kompleksową obsługę spraw, począwszy od poradnictwa przez zapewnienie reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach z zakresu:
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
  • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
  • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,
  • roszczenia w związku ze stosowanym mobbingiem dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy (sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze, pracę w godz. nadliczbowych, ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych),
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
  • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagrodzeń, umów o pracę.

Ubezpieczenia społeczne:

  • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych,
  • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń.