Kancelaria Adwokacka Stalowa Wola, Adwokat Krzysztof Bednarz przy Al. Jana Pawła II 13/191, 37-450 Stalowa Wola. Tel. +48 502676550
Krzysztof Bednarz
Wypadki drogowe
Kancelaria Adwokacka
Odszkodowania

Prawo rodzinne

Kancelaria bierze czynny udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, reprezentując swoich Klientów w tak ważnej dla nich sferze życiowej jaką są ich stosunki osobiste i majątkowe związane z założeniem rodziny oraz posiadaniem dzieci. Kancelaria ze względu na wagę spraw, dokłada szczególnych starań w szybkim załatwieniu spraw z dochowaniem szczególnej dyskrecji i zrozumienia oraz uwzględnieniem potrzeb i dobra rodziny, oferując m.in. prowadzenie spraw rodzinnych, w tym doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami powszechnymi, m.in. w zakresie:

Spraw małżeńskich:

  • o rozwód/separację (na zgodny wniosek małżonków, bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie, z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, z orzekaniem o władzy rodzicielskiej, z ustaleniem alimentów, dla osób mieszkających za granicą, uznanie wyroku sądu zagranicznego),
  • sprawy majątkowe (podział majątku dorobkowego, małżeńskie umowy majątkowe/intercyzy, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty, zniesienie wspólności ustawowej, ustalenie nierównych udziałów).

Spraw między rodzicami a dziećmi:

  • o alimenty (dochodzenie alimentów na dzieci, podwyższanie/obniżanie alimentów, egzekucja alimentów, umowy alimentacyjne);
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej - ustalenie kontaktów, pozbawienie/ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej, zakazanie styczności z dzieckiem, zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka, rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka;
  • sprawy dotyczące pochodzenie dziecka;
  • sprawy z zakresu adopcji, opieki, kurateli.