Kancelaria Adwokacka Stalowa Wola, Adwokat Krzysztof Bednarz przy Al. Jana Pawła II 13/191, 37-450 Stalowa Wola. Tel. +48 502676550
Krzysztof Bednarz
Wypadki drogowe
Kancelaria Adwokacka
Odszkodowania

Odszkodowania dla osób internowanych

Działając w interesie dobra osób represjonowanych Adwokat Krzysztof Bednarz wraz z Adwokatem Adamem Bajgierowiczem oraz Adwokat Agnieszką Derylak w ramach prowadzonej wspólnie spółki Adwokaci Bajgierowicz & Bednarz & Derylak Spółka Partnerska prowadzą z powodzeniem sprawy w imieniu osób represjonowanych za działalność opozycyjną w okresie PRL.

Adwokaci udzielają szerokiego zakresu usług, dochodząc odszkodowań i zadośćuczynień od Skarbu Państwa za szkody i krzywdy wynikłe z  pozbawienia wolności osób w związku z działalnością niepodległościową (AK WiN, Żołnierze Wyklęci) i wykonania decyzji o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego oraz powołaniem do pełnienia czynnej służby wojskowej w okresie 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lutego 1983 r. za działalność za rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.